Friday, December 02, 2005

Polska Msza w Charlotte

Pani Ela Spytkowska zawiadomiła mnie, że będziemy mieli w Charlotte polską mszę. Odbędzie się ona w kościele św. Mateusza , w sam Nowy Rok, 1 stycznia. o 3:30 po południu. Spowiedź po polsku rozpocznie się o 14:00.

Gdyby ktoś posiadał informacje o polskojęzycznej mszy w dniu Bożego Narodzenia w Raleigh, Greensboro, Greenville, czy innym pobliskim mieście, proszę o powiadomienie mnie. Zamieszczę informację i jestem pewien, że wiele osób chętnie pojechałoby dwie lub trzy godziny, żeby w ten szczególny dzień wielbić Boga w naszym ojczystym języku.

Także gdyby ktoś słyszał o przyjeździe kapłana mówiącego po polsku w te okolice na święta, proszę o kontakt ze mną, albo z panią Elą. Może udałoby się zorganizować dodatkową mszę w okolicach Bożego Narodzenia.

Telefon do pani Eli to 704-948-1678, do nas 704-814-9181. Dziękuję i zapraszam wszystkich z Charlotte i okolic na tę uroczystość. Proszę też o zawiadomienie innych rodaków. Wiele starszych osób i tych w średnim wieku nie korzysta z Internetu. Ich trzeba zawiadomić telefonicznie. Wiele numerów jest w książce telefonicznej na stronie www.charlotte.alleluja.pl .

No comments:

Post a Comment