Sunday, September 21, 2008

40 dni dla życia 2008

Za dwa dni, w środę 24. września zaczyna się w USA ponownie akcja „40 dni dla życia”. Akcja będzie trwała do 2. listopada. Pisałem o niej rok temu, więc nie ma potrzeby powtarzania tego samego. Każdy może przeczytać teksty sprzed roku TUTAJ i TUTAJ. Ja tylko bardzo bym prosił o Wasze wsparcie. O modlitwę, o post. Tym bardziej, że tegoroczna akcja kończy się zaledwie dwa dni przed wyborami w USA. A od tego, kto zostanie następnym prezydentem może zależeć jak długo jeszcze aborcja będzie legalna w tym kraju.

Wokół nas toczy się wojna o dusze. Święty Paweł pisze:

Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. (Ef 6,12)

Co to są te „Zwierzchności” i „Władze”? To właśnie „rządcy świata tych ciemności” i „pierwiastki duchowe zła”, czyli upadłe anioły. Szatan i jego kudłaci pachołkowie. Święty Paweł nas pociesza:


I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. (Rz 8, 38-39)

… ale to tylko wtedy, jak się im sprzeciwimy. Jak jednak pokonać te byty, które nas pod każdym względem tak bardzo przewyższają? I na to znajdujemy odpowiedź w Biblii:


Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem. (Mt 17,21)

Dlatego właśnie pomysł 40-dniowego okresu postów i modlitw dla ratowania życia nienarodzonych dzieci. Akcja już przyniosła wiele owoców i jestem pewien, że doprowadzi ona do odmiany serc wszystkich tych, którzy uważają, że kobieta ma prawo do zamordowania własnego dziecka. Także polityków i sędziów Sądu Najwyższego. W końcu Biblia przypomina nam, że:


I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. (1 Kor 15,22-24)

Zwycięstwo więc już jest nasze. Wystarczy, byśmy się pojawili na placu boju, a On, Bóg, będzie za nas walczył z szatanem. My tylko wspomóżmy Go naszymi modlitwami i postem.

No comments:

Post a Comment