Sunday, March 23, 2008

Alleluja! Alleluja! Niechaj zabrzmi Alleluja!

Anioł zaś przemówił do niewiast: Wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się.Wszystkiego najlepszego w tym najpiękniejszym ze wszystkich dni Dniu, Dniu, który daje nam nadzieję. Jezus zwyciężył śmierć i dał nam życie wieczne. Przez Niego wszyscy przychodzimy do Ojca, bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Alleluja!

No comments:

Post a Comment